Mur de comentaris dels impulsors

Has de ser membre de Xarxes de transformació educativa per afegir comentaris!

Join Xarxes de transformació educativa

Comentaris

 • Des de l'Ins Infanta Isabel també hem posat fil a l'agulla per intentar fer canvis en les nostres metolodolgies que ens acostin als nous aires educatius. De moment compartim experiències i hi incorporem millores.
 • Bona tarda ! A l'Ins Anna Gironella de Mundet ja hem posat fil a l'agulla. Com a part del Grup Impulsor LIC provem com treballar amb les llengües invisibles (les familiars o maternes que no apareixen en el currículum).
 • Bona tarda!
  A l'Oreig hem començat amb una dinàmica sobre la implicació dels nostres alumnes en la convivència i participació a l'escola. Vam fer grups de mestres per etapes i van sortir unes propostes de canvi molt interessants. L'ambient va ser molt dinàmic i engrescador per part de tot el claustre. Aquest ha estat un primer pas, per continuar al juliol durant la formació programada.
  Fins aviat!
 • Bona nit,
  A l'INS Pau Claris també hem començat ja a fer feina. La setmana vam fer el visionat del documental MLTS amb el claustre i després vam seguir construïnt la visió compartida del centre. Va ser una sessió intensa i enriquidora per tothom. Ara estem preparant una sessió per veure i treballar el documental amb les famílies la setmana vinent. Segur que també serà una sessió interessant per poder anar transformant el centre.
 • Hola equips impulsors!
  Com va el treball d'EN21 al vostre centre? Quines accions heu fet ja? Nosaltres a la ZER Conca hem visionat a nivell de claustre el video de la xerrada que l'Eduard Vallory va fer a BCN als directors, hem començat a treballar la visió del canvi a nivell de claustre a través de diferents dinàmiques per grups. Paral·lelament estem fent l'anàlisi dels resultats de l'eina de diagnosi. Properament també anirem a visitar escoles. Anem celebrant cada pas i tot el claustre està molt engrescat! Estem molt contents!
 • Bona tarda, a l'escola hi ha un gran grup de persones motivades i que ens anem formant per donar resposta a les necessitats que han anat sorgint els darrers anys.
  El canvi ja l'estime portant a terme. Des del curs passat hem anat introduïnt canvis a nivell metodològic i aquest curs els hem iniciat en l'avaluació.
  Les famílies han están expectants però a la velada actives i receptives, ens han ajudat a millorar amb les seves propostes, fet que valorem com a molt i molt positiu.
  Quan noialtre vam començar a gestar els canvis ens trobavem cada dilluns en el que en deiem trobades pedagògiques i en aquest espai definiem cap on creiem que haviem d'anar, analitzant els nostres punts forts, les nostres capacitats, voluntat de canvi ....
  Seguim fent camí.
 • A l'escola hi ha un petit equip que va fent propostes de petits seminaris per compartir formacions i bones pràctiques. Es una forma d'anar fent pluja fina a tota l'escola.
  M'agrada el que escriu l'Enric Sabaté sobre que un matí a la setmana transformen l'escola per a desenvolupar un projecte.
 • A la nostra escola, hem creat una petita comissió. Ens trobem cada setmana i a banda, treballem individualment fora d'hores. L'objectiu és donar forma a un projecte que impliqui tota l'escola. Des de P3 fins a 4t d'ESO. Estem ideant un gran projecte sobre el qual treballar plegats. Barrejant alumnes, trencant horaris, espais... La idea és que un matí a la setmana, tota l'escola es transformi i ens barregem tots per a desenvolupar el projecte. Costarà, ho sabem, però la il·lusió i les ganes ho poden tot. L'objectiu és anar enganxant a tots els membres de la comunitat educativa.
 • A l'escola Collserola de Sant Cugat fa 5 anys vam iniciar un nou projecte de direcció, amb el propòsit de construir un nou projecte educatiu que ens ajudés a retrobar-nos amb les famílies joves del nostre entorn, en concordança de les necessitats dels infants dels segle XXI.
  Ens vam plantejar fer un “petit /gran” gir en els plantejaments pedagògics i també en les estances de l'escola. Estem en un procés de transformació des de la concepció del benestar i la tranquil•litat dels espais harmònics i creatius .
  Fa cinc anys vam començar un projecte d'espais oberts i passadissos per la lectura, on els llibres, les plantes, les obres d'art, decoració significativa ens acompanyen i ens donen benestar.
  Nosaltres treballem des del grup impulsor de la comissió pedagògica, el claustre i de forma molt activa amb els monitors de lleure.
  Les famílies han estat en tot aquest procés molt actives i creatives, treballant en comissions per experteses i afinitats. Un exemple molt clar han estat la comissió "del jardí de les olors" on les families han aconseguit transformar un terreny abandonat en lloc d'aprenentatge, esbarjo i plaer pels nens i nenes de l'escola.
 • Nosaltres, a l'Institut de Sant Pol de Mar, ens quedem una tarda per treballar coordinadament els projectes. A més a més, de la reunió per àmbits del matí, on entre d'altres coses, elaborem els projectes. Jo com a directora del centre, m'adono que cal crear molta "germanor" i cohesió de grup de profes (nous i antics) perquè cadascú s'engresqui i tregui el seu talent -que és molt- per treballar els projectes.
  El que veig que costa més al professorat nou és acceptar que donar més autonomia als alumnes significa caos i descontrol.
This reply was deleted.

Els equips impulsors del centre estan formats per docents que voluntàriament lideraran els processos de canvi en el propi centre. D’aquesta manera, el pes i sostenibilitat dels processos no dependran dels càrrecs interns ni de
l’assessorament del programa.

Els objectius d'un equip impulsor del centre són:
1. Assegurar que el centre tingui una visió del canvi ben alineada amb el marc d’escola avançada.
2. Transferir al centre educatiu els debats, acords, experiències i documents que es generin a la xarxa.
3. Garantir que l’equip directiu avala i reforça el procés de transformació, no
deixant-se endur per les necessitats de gestió del dia a dia.
4. Impulsar les principals iniciatives estratègiques acordades en cada moment.
5. Assegurar que les accions al centre estan alineades amb la visió del canvi i l’objectiu de transformació, evitant que iniciatives diferents es solapin o neutralitzin.
6. Facilitar la comunicació entre els agents i ajudar a resoldre conflictes entre les iniciatives.
7. Detectar els triomfs i el èxits assolits i celebrar-los!
8. Mantenir els processos de canvi, garantir l'acompliment de les etapes i el calendari.
9. Rebre formació i compartir-la amb la resta del claustre.

L’equip impulsor no té una direcció jeràrquica. És un equip en el sentit ple de la paraula, tot i que pot haver-hi un líder visible a qui recórrer per a facilitar la comunicació amb tot el centre. Aquest líder o enllaç de la xarxa és qui assistirà a les trobades de les xarxes territorials.

Haurà de mantenir una comunicació estreta amb l’equip directiu, però no de dependència.

A mode d’orientació recomanem que l’equip impulsor estigui format pel 15% del claustre, però serà cada centre el que determinarà el nombre i la configuració de l’equip impulsor que millor s’adapti a les funcions i objectius d’aquest.

1438 Impulsor
Uneix-te a nosaltres!

Creiem que el coneixement s’ha de compartir. Per això fem servir una llicència Creative Commons, llevat que en algun material indiquem el contrari. Us animem a copiar, redistribuir, remesclar o transformar els continguts propis d’aquest web, i només us demanem que difongueu les vostres creacions amb la mateixa llicència oberta i en reconegueu l’autoria i la font.