Equips Impulsors

Els equips impulsors

 

Els equips impulsors del centre estan formats per docents que voluntàriament lideraran els processos de canvi en el propi centre. D’aquesta manera, el pes i sostenibilitat dels processos no dependran dels càrrecs interns ni de l’assessorament del programa.

Els objectius d'un equip impulsor del centre són:

  1. Assegurar que el centre tingui una visió del canvi ben alineada amb el marc d’escola avançada.
  2. Transferir al centre educatiu els debats, acords, experiències i documents que es generin a la xarxa.
  3. Garantir que l’equip directiu avala i reforça el procés de transformació, no deixant-se endur per les necessitats de gestió del dia a dia.
  4. Impulsar les principals iniciatives estratègiques acordades en cada moment.
  5. Assegurar que les accions al centre estan alineades amb la visió del canvi i l’objectiu de transformació, evitant que iniciatives diferents es solapin o neutralitzin.
  6. Facilitar la comunicació entre els agents i ajudar a resoldre conflictes entre les iniciatives.
  7. Detectar els triomfs i el èxits assolits i celebrar-los!
  8. Mantenir els processos de canvi, garantir l'acompliment de les etapes i el calendari.
  9. Rebre formació i compartir-la amb la resta del claustre.

L’equip impulsor no té una direcció jeràrquica. És un equip en el sentit ple de la paraula, tot i que pot haver-hi un representant  a qui recórrer per a facilitar la comunicació amb tot el centre. Aquest representant o enllaç de la xarxa és qui assistiria a les trobades de les xarxes territorials.

Haurà de mantenir una comunicació estreta amb l’equip directiu, però no de dependència.

A mode d’orientació recomanem que l’equip impulsor estigui format pel 15% del claustre, però serà cada centre el que determinarà el nombre i la configuració de l’equip impulsor que millor s’adapti a les funcions i objectius d’aquest.

Equips impulsors a la Xarxa de Transformació Educativa

Ets de l'equip impulsor del teu centre?

Afegeix-te al grup d'equips impulsors i participa!

Fes click al coet i ens enlairem!

Orientacions per a la creació equips impuslors

Sessió de desenvolupament per a equips impulsors

Creiem que el coneixement s’ha de compartir. Per això fem servir una llicència Creative Commons, llevat que en algun material indiquem el contrari. Us animem a copiar, redistribuir, remesclar o transformar els continguts propis d’aquest web, i només us demanem que difongueu les vostres creacions amb la mateixa llicència oberta i en reconegueu l’autoria i la font.