Rúbrica de Canvi

La Rúbrica de canvi és una eina de reflexió i d’aprenentatge que té com a objectiu orientar el centre sobre la seva situació actual i poder prendre decisions per a la millora. Tanmateix, la Rúbrica no ofereix receptes de canvi ni un ideal a assolir, sinó que desgrana els elements de l’horitzó comú cap al qual orientar la transformació de manera que es puguin adaptar a la realitat del centre.

La Rúbrica de canvi ha estat elaborada al llarg de nou mesos per un equip format per directores, inspectors i experts, i l’han validat les diverses unitats directives del Departament d’Ensenyament, pensant en un instrument que contribueixi a capacitar tots els centres en el seu procés de millora.

La Rúbrica està pensada per ser una eina d’orientació i autoavaluació per als processos de transformació educativa de les escoles i instituts. Es complementa amb el Manual per a Entorns d’Aprenentatge Innovadors, que ajuda a la fonamentació reflexiva per a l’acció als centres que comencen un procés de canvi.

Actualment és una eina que fan servir els centres educatius d'Escola Nova 21 i Xarxes per al Canvi, tanmateix qualsevol persona pot entrar-hi i consultar-la a través de l'accés per a visitant

A continuació disposeu de tres descarregables que seran una eina útil per a treballar amb la Rúbrica al vostre centre.

Es tracta d'unes fitxes que podeu imprimir on teniu condensada la informació que descriu tots els eixos i criteris de la Rúbrica així com dels  estadis i les preguntes orientadores que la conformen.

A més també trobareu un pòster mut que podeu fer servir per a fer anotacions i posar en comú valoracions i observacions sobre on es troba el vostre centre a la Rúbrica.

Eixos

Eixos i criteris

Estadis i preguntes orientadores

Pòster de treball

Els tres recursos que podeu descarregar a continuació són un instrument que us facilitarà l'ús de l'eina digital rubricadecanvi.cat.

A Orientacions d'ús us trobareu dinàmiques i explicacions per a implementar l'eina al vostre centre i facilitar el debat al claustre.

El tutorial és una explicació senzilla per aprendre a fer servir l'eina digital que podeu fer servir per iniciar-vos en el seu ús, també en teniu la versió en vídeo.

A les preguntes freqüents trobareu la solució a les qüestions tècniques que més incògnites han fet sorgir durant el testeig de l'eina. 

Orientacions d'ús de l'eina

Preguntes freqüents

Tutorial

Creiem que el coneixement s’ha de compartir. Per això fem servir una llicència Creative Commons, llevat que en algun material indiquem el contrari. Us animem a copiar, redistribuir, remesclar o transformar els continguts propis d’aquest web, i només us demanem que difongueu les vostres creacions amb la mateixa llicència oberta i en reconegueu l’autoria i la font.