espiral d'indagació

Conferència de Linda Kaser i Judy Halbert, 14 de gener 2020 - CosmoCaixa

Conferència Espiral d’indagació, xarxes educatives i escoles com a organitzacions que aprenen. Dr. Linda Kaser & Dr. Judy Halbert

El passat 14 de gener, en l’acte de presentació del Laboratori de Transformació educativa de la Direcció General d’Innovació,Recerca i Cultura Digital, va tenir lloc a CosmoCaixa Barcelona la conferència de Linda Kaser i Judy Halbert ”Espiral d’indagació, xarxes educatives i escoles com a organitzacions que aprenen”.

Compartim l’enregistrament de la conferència en Català i en Anglès.

 

 

Judy Halbert i Linda Kaser són co-líders de les de les xarxes d’indagació i educació indígena NOIIE (Networks of Inquiry and Indigenous Education), de British Columbia, Canadà (www.noii.ca). 

Com a professores universitàries, dissenyen i imparteixen anualment el màster de direcció TELP, Transformative Educational Leadership Program, a la Universitat de British Columbia.

Han estat professores, directores, líders de districte i assessores de política educativa del Ministeri d'Educació en les àrees de lideratge innovador, canvi sistèmic, educació rural, alfabetització i educació aborigen. Són les representants canadenques del programa de recerca internacional de l’OCDE sobre Entorns d’aprenentatge innovadors (ILE).

Kaser i Halbert són coautores de Spirals of Inquiry (2013), Leadership Mindsets: Innovation and Learning in the Transformation of Schools (2009), i amb Helen Timperley, A Framework for Transforming Learning in Schools: Innovation and the Spiral of Inquiry (2014). 

Han treballat àmpliament amb grups de lideratge a la Colúmbia Britànica i també a Gal·les, Austràlia, Nova Zelanda i Anglaterra. Es comprometen profundament per a  aconseguir equitat i qualitat educativa per a tots els estudiants.

Al llarg d'aquests 20 anys de xarxes NOIIE han vist el seu treball, Spiral of Inquiry Playbook, traduït a diversos idiomes, entre ells, el Català, gràcies a la traducció que Escola Nova 21 va posar a l'abast de tot el professorat del programa i que la Conselleria d'Educació va enviar en PDF a tots els centres de Catalunya sostinguts amb fons públics, juntament amb la Rúbrica de canvi.

Han ofert l'Espiral d'indagació a escoles, mestres, i també a tot el sistema. A British Columbia, un 60% de les escoles fa servir l'Espiral d'Indagació com a eina de millora dels aprenentatges de tots els alumnes i com a bastida d'aprenentatge professional docent. En un dels districtes escolars de British Columbia, el districte de "Delta", l'Espiral d'indagació és utilitzada pel 100%de les escoles, tant a nivell micro, d'aula, com a nivell messo, de centre, i com a nivell macro, de tot el sistema, la qual cosa vol dir que el propi districte fa una espiral d'indagació anualment per a la millora del sistema. Això demostra que, més que una eina, és una mentalitat, una bastida de pensament, que té el poder de convertir els educadors i els policy makers en líders del sistema. Com defensen i demostren Kaser i Halbert, un líder del sistema és qualsevol educador, no importa el seu rol, compromès amb l'equitat educativa i amb la millora dels aprenentatges de tots els alumnes, perquè passin l'etapa amb DIGNITAT, PROPÒSIT i OPCIONS. 

L'any passat la seva gran tasca per la transformació educativa a British Columbia va estar distingida amb el premi CMOLIK Prize dotat amb 100.000 dòlars.

El passat mes de gener van participar en el Congrés Internacional ICSEI2020 on han presentat un Simposi internacional sobre l'Espiral d'Indagació arreu del món, amb la participació de cinc països, Canadà, Suècia, Regne Unit, Austràlia, Nova Zelanda i també Catalunya.

Espiral d'indagació

L'Espiral d'indagació (Spiral of Inquiry) és una metodologia d'indagació en equip que té per objectiu la millora dels aprenentatges de tots els alumnes. Es proposa com a eina de millora per a la transformació dels centres educatius que formen part de les xarxes locals de transformació educativa.

Els professors d'un mateix nivell educatiu o equip docent practiquen l'Espiral d'indagació per abordar junts les dificultats dels seus alumnes i per consensuar què marcarà la diferència i on cal fer un esforç i implementar noves accions que portin a alguns canvis. Aquests canvis fan referència a la millora que es busca, i afecten els 4 eixos de l’horitzó comú de canvi: aprenentatge competencial, pràctiques d’aprenentatge fonamentades, avaluació i organització.

La metodologia ens fa passar per diferents fases on primer ens fem preguntes, recollim dades, enfoquem sobre què marcaria la diferència,  avancem una hipòtesi, aprenem plegats per dissenyar els canvis, els apliquem junts i per a tots els alumnes i finalment comprovem si hem marcat la diferència, això és, observem els canvis, valorem els resultats.

Les autores de la metodologia, Judy Halbert i Linda Kaser, van ser a Barcelona el 28 de novembre de 2017 per oferir una conferència en el marc dels Debats d'Educació de la Fundació Jaume Bofill. Podeu tornar a veure la conferència en Català i en Anglès al canal de Debats d'Educació

 

 

L'experiència dels centres amb l'Espiral d'Indagació

Visita a Barcelona de les autores

Visita a Barcelona de les autores

 

Linda Kaser i Judy Halber, les dues canadenques que han desenvolupat l'Espiral d’Indagació, una de les eines metodològiques que proposen Escola Nova 21 i Xarxes per al Canvi als seus centres adherits, van ser a Barcelona durant dos dies el novembre de 2017 per participar en un seminari i conèixer els projectes. Van visitar l’Escola Univers i van participar en un Debat d'Educació de la Fundació Bofill al MACBA sobre la seva eina de transformació educativa.

 A continuació podeu veure les seves intervencions:

 

 

Pòster editable per treballar les espirals

Descarrega'l!

Creiem que el coneixement s’ha de compartir. Per això fem servir una llicència Creative Commons, llevat que en algun material indiquem el contrari. Us animem a copiar, redistribuir, remesclar o transformar els continguts propis d’aquest web, i només us demanem que difongueu les vostres creacions amb la mateixa llicència oberta i en reconegueu l’autoria i la font.