La mostra representativa ha estat creada en base als percentatges existents al nostre sistema educatiu de distribució geogràfica, perfil socioeconòmic i grau de complexitat, així com de proporcionalitat respecte a les etapes de primària/secundària i tipologies diverses de centres (escola d’entorn rural, centre gran, titularitat, etc.).

L’objectiu és que el coneixement generat amb aquesta mostra de 30 centres pugui ser emprat per a generalitzar accions de transformació en tots els centres, un cop el programa finalitzi. Per tant, el programa no actua com un agent que ajuda a canviar una escola concreta, sinó com una suma d’esforços de centres i institucions per a treballar conjuntament en la generació d’aquest coneixement, a través de les accions que haurien de contribuir a iniciar de manera significativa la transformació de les 30 escoles que conformen la mostra.

Aquest grup està dedicat al desenvolupament de les accions en els 30 centres de la mostra. Tot i que és visible per tothom, per formar-ne part has de ser docent d'un centre de la mostra ja que la participació activa està orientada exclusivament als docents d'aquest conjunt d'escoles i instituts en aquesta fase inicial del programa. 

Gràcies per l'interès i la comprensió.

L'equip Escola Nova 21

484 Docents
Uneix-te a nosaltres!

Creiem que el coneixement s’ha de compartir. Per això fem servir una llicència Creative Commons, llevat que en algun material indiquem el contrari. Us animem a copiar, redistribuir, remesclar o transformar els continguts propis d’aquest web, i només us demanem que difongueu les vostres creacions amb la mateixa llicència oberta i en reconegueu l’autoria i la font.