Material complementari sobre el model High Tech High

Pàgina web sobre els centres High Tech High

www.hightechhigh.org

Pàgina web sobre els centres High Tech High organitzats per nivells educatius i als quals es pot accedir a través dels llistats disponibles.

Entrevista a Larry Rosenstock

Entrevista a Larry Rosenstock en la qual detalla els elements principals del model de les escoles High Tech High.

Material complementari sobre l'aprenentatge basat en projectes

[EN] Vídeo sobre el treball per projectes de les escoles High Tech High

Vídeo en el qual Larry Rosenstock mostra el treball per projectes de les escoles High Tech High (en anglès).

 

Document sobre treball per projectes

http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/xarxacb/treball-projectes/Treball-per-projectesaprenentatge-autentic-Novembre-2016.pdf

Document amb idees i propostes per ajudar els equips docents a treballar de manera interdisciplinària i globalitzada per afavorir l’aprenentatge competencial de l’alumnat.

Vídeo de la intervenció de Toni Otero sobre projectes

Vídeoresum de la intervenció de Toni Otero presentant l’experiència educativa “Els projectes – L’alumne, centre de l’aprenentatge a primària” al #CampBase sobre com “Personalitzar l’aprenentatge: pràctiques centrades en l’alumne” del projecte Educació Demà de la Fundació Jaume Bofill.

[EN] Vídeo sobre l’aprenentatge per projectes

Vídeo que mostra cinc elements clau de l’aprenentatge per projectes (en anglès).

 

MAJÓ, F. & BAQUERÓ. M.: 8 ideas clave: los proyectos interdisciplinarios. Barcelona: Graó, 2014.

Llibre que aborda el tema dels projectes de treball entesos com una metodologia globalitzadora que integra els aprenentatges escolars en l'entorn real de l'alumnat i del professorat. També ofereix pistes per en

tendre com aquesta manera de treballar fomenta la responsabilitat dels estudiants en la mesura que els implica, alhora que els compromet, en els seus aprenentatges a través de diferents procediments d'indagació, experimentació i gestió dels errors com a eixos de reflexió i progrés.

Pràctiques de referència

Vídeo dels alumnes de l’Escola dels Encants de Barcelona 

http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/un-mati-a-lescola-dels-encants-de-barcelona/video/5636062/

En aquest vídeo els alumnes de l’Escola dels Encants de Barcelona expliquen què fan a l’escola.

Vídeo del projecte educatiu de l’Institut-Escola Les Vinyes

Aquest vídeo explica el projecte educatiu de l’Institut-Escola Les Vinyes de Castellbisbal.

 

Vídeo de l’experiència de canvi de l’Institut de Sils de Girona

Aquest vídeo descriu l’experiència de canvi de l’Institut de Sils de Girona.

 

Vídeo de l’essència de l’Escola Virolai

Aquest vídeo mostra l’essència de l’Escola Virolai de Barcelona mitjançant la veu dels seus protagonistes.

 

Material complementari sobre el seminari socràtic

[EN] Vídeo de l’experiència d’una mestra i els seus alumnes realitzant un seminari socràtic

Vídeo que mostra l’experiència d’una mestra i els seus alumnes realitzant un seminari socràtic (en anglès).

[EN] Article d'explicació del seminari socràtic

https://www.authenticeducation.org/documents/WhatSeminar04.pdf

Article que explica què és el seminari socràtic i facilita algunes orientacions i recursos per portar-lo a la pràctica (en anglès).

Material complementari sobre el documental

www.mltsfilm.org

Pàgina web de la pel·lícula que ofereix informació, recursos i materials disponibles.

sparks.mltsfilm.org

En aquesta secció trobareu una sèrie de vídeos curts, que es poden descarregar, sobre diferents temàtiques rellevants del documental. Si hi accediu, per a cadascuna de les temàtiques trobareu un apartat amb preguntes pensades per facilitar l’anàlisi i el diàleg, conjuntament amb altres recursos disponibles.

Glossari bàsic

Proves SAT

El Scholastic Assessment Test (SAT) és una prova d'admissió universitària reconeguda internacionalment que permet que els estudiants mostrin a les universitats quins coneixements tenen i les habilitats de què disposen per poder-los aplicar.

Proves Bar

Prova que fan els advocats una vegada acaben la carrera destinada a determinar si estan qualicats per exercir el dret en una jurisdicció determinada.

Nerd

Estereotip que representa una persona molt intel·ligent i fascinada pel coneixement, normalment cientíc i tecnològic. Generalment s’identica amb algú poc sociable i aïllat de l'entorn que l'envolta. El mot equivalent més aproximat en català és setciències.

Kit

Descarrega el Kit

Clica la imatge per descarregar el Kit.

Descripció del Kit

El Kit “Most Likely To Succeed: necessitat i oportunitat de canvi” proposa una metodologia per a la reflexió en els claustres a partir del visionament del documental Most Likely To Succeed.

Objectius de Kit

• Reflexionar sobre el model educatiu dels centres High Tech High per identicar els elements que serveixen d'exemples inspiradors per a la construcció de la nostra visió de centre.

• Aprofundir en els 4 eixos del marc d’escola avançada a través de l'anàlisi del projecte educatiu dels centres High Tech High. Obtenir informació rellevant sobre alguns aspectes clau, com ara: quins objectius es persegueixen, com s’entén l’aprenentatge, quin és el rol de l’alumnat, del professorat i de les famílies, quin tipus de metodologia es posa en pràctica o què implica aquesta organització de l’aprenentatge.

No es tracta, doncs, de prendre el model dels centres High Tech High com a referent amb voluntat de rèplica, sinó de veure quines idees ens ajuden a pensar conjuntament i com les relacionem amb la nostra realitat, per tal de plantejar-nos el nostre model d’escola, imaginar-ne un de nou i avançar en la seva construcció.

A qui va dirigit?

Aquest Kit està compartit, a través de la xarxa digital d’Escola Nova 21, amb tots els docents dels centres adherits al programa. Tot i això, recomanem que siguin els membres de l’equip impulsor del centre els que liderin la dinàmica i, per tant, els encarregats d'aprofundir en aquest document.

Creiem que el coneixement s’ha de compartir. Per això fem servir una llicència Creative Commons, llevat que en algun material indiquem el contrari. Us animem a copiar, redistribuir, remesclar o transformar els continguts propis d’aquest web, i només us demanem que difongueu les vostres creacions amb la mateixa llicència oberta i en reconegueu l’autoria i la font.