Recursos recomanats

escolanova21 (1)

Les espirals d’indagació (Spirals of Inquiry)

Les espirals d’indagació (Spirals of Inquiryés una metodologia de canvi que es proposa com a eina principal de transformació per als centres educatius que formen part de les xarxes locals de transformació educativa.

Les espirals d’indagació és una metodologia per plantejar progressivament canvis destinats a millorar l’aprenentatge dels alumnes, i que encaixen amb els 4 eixos de l’horitzó comú de canvi: aprenentatge competencial, pràctiques d’aprenentatge fonamentades, avaluació i organització.

La metodologia ens fa passar per diferents fases on primer ens fem preguntes, recollim dades, ens enfoquem en una part, partim d’una hipòtesi, dissenyem petites millores, les apliquem, i comprovem els resultats.

Llegir més...

Creiem que el coneixement s’ha de compartir. Per això fem servir una llicència Creative Commons, llevat que en algun material indiquem el contrari. Us animem a copiar, redistribuir, remesclar o transformar els continguts propis d’aquest web, i només us demanem que difongueu les vostres creacions amb la mateixa llicència oberta i en reconegueu l’autoria i la font.