infografia (3)

El 23 de novembre de 2021 el professor Andy Hargreaves ens oferia el seu segon webinar a Catalunya, Com construir el professionalisme col·laboratiu, i poc després ens concedia aquesta entrevista on ens deia que "per a ser un bon professor i fer bons judicis, també cal pensar en clau de sistema". 

De la seva recerca al llarg de deu anys amb el professor Dennis Shirley en 10 dels 72 districtes escolars d'Ontario, Leading From the Middle és l'article on expliquen la naturalesa, orígens i importància de liderar des del mig, dins i entre els districtes. En aquest article Hargreaves i Shirley analitzen el lideratge i les innovacions anomenades "top-down" i "bottom up", i alerten de la pèrdua de coherència i efectivitat de les innovacions quan oblidem el nivell meso, el lideratge des del mig. Aquest és un fragment de l'article:

La província d'Ontario, al Canadà, és un exemple d'un sistema que, durant l'última dècada i més, ha aconseguit un alt rendiment i una ràpida millora en un context de gran diversitat en reunir professors, líders i escoles dins i entre els seus 72 districtes per perseguir la responsabilitat col·lectiva de l'èxit de tots els alumnes. Durant l'última dècada hem tingut l'oportunitat d'investigar, interpretar i també donar suport a aquest sistema del que els seus educadors anomenen LfM (Leading From the Middle). Aquesta recerca és el treball seminal del llibre Leading from the Middle: Spreading Learning, Well-being, and Identity Across Ontario

[Article in Journal of Professional Capital and Community · December 2019 - pàgina 96]
DOI: 10.1108/JPCC-06-2019-0013 
www.emeraldinsight.com/2056-9548.htm
]

La publicació posterior a aquest article, el resum executiu de 2018 "Leading from the Middle: Spreading Learning, Well-being,and Identity Across Ontario", presenta un resum del concepte Liderar des del nivell Meso que el Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats ha convertit en la infografia en català "Leading From the Middle (LfM), Liderar des del nivell Meso"i que compartim aquí: 

 

11038193496?profile=RESIZE_710x

Arxiu JPG

Arxiu PDF

 

La complexitat i la importància d'aquest lideratge des del nivell Meso pot marcar la diferència en el rumb que prenguin les innovacions educatives per a la transformació del sistema cap a un sistema on tots els aprenents puguin viure experiències d'èxit educatiu. Aquest resum executiu descriu els aspectes socials i context polític en què els set principis de Leading from the Middle s'han desenvolupat. Explica com la província d'Ontario ha passat de l'Era de l'assoliment i l'esforç, on les preguntes eren 1. Què estem fent? 2. Com ho sabem? 3. Com podem millorar? 4. Com pot beneficiar això a tothom?, a l'Era de l'Aprenentatge, el Benestar i la Identitat, on les preguntes ara són 1. Qui som? 2. Què serà de nosaltres? 3. Qui ho decidirà?

Aquest resum executiu descriu la naturalesa i l'impacte dels canvis duts a terme en tres àrees:


1. Millorar l'aprenentatge de tots els estudiants
2. Desenvolupar el benestar infantil 
3. Construir les identitats dels estudiants

 

També ens fem ressó de la publicació més recent del professor Andy Hargreaves, el llibre Leadership From the MiddleThe Beating Heart of Educational Transformation (disponible 17 d'agost de 2023). Creiem que serà un recurs molt valuós per a cursos sobre lideratge escolar i de sistema i també per a líders de xarxa, direccions i polítics amb responsabilitat en la presa de decisions sobre lideratge escolar. A l'epíleg podrem trobar els set principis del lideratge educatiu. Beatriz Pont escriu sobre aquest nou llibre que "El lideratge des del mig reconeix com un nou tipus de lideratge exercit per xarxes, districtes i a nivell regional i local pot marcar la diferència en l'educació i en la vida dels nostres estudiants".

11038197084?profile=RESIZE_180x180

 

Llegir més...

Infografia Disseny Universal d'aprenentatge (DUA)

 

El DUA o Disseny Universal d'Aprenentatge (en anglès UDL, Universal Design of Learning) no és quelcom que es pugui comprar o fer; és un conjunt de principis que podem usar com a marc de pensament per a la presa de decisions sobre el disseny dels nostres entorns d'aprenentatge. 

11037847857?profile=RESIZE_710x

David Rose, antic alumne i professor de la Universitat de Harvard, es va basar en idees plantejades per primera vegada en el camp de l'arquitectura: el disseny inclusiu té per objectiu la construcció accessible, estructures que permeten l'accés a qualsevol persona independentment de les seves capacitats físiques. David Rose va partir d'aquesta idea i la va traslladar als contextos d'aprenentatge: crear contextos d'aprenentatge que, des del mateix moment del disseny, promouen l'èxit de tot l'alumnat.

Rose va identificar tres barreres, i les va convertir en tres portes a l'aprenentatge: la porta a la motivació intrínseca, la porta d'accés al coneixement i la porta d'accés a la presa de decisions. Això és, aprenents compromesos amb el propòsit, amb recursos per a accedir al coneixement i autodirigits, que es donen ordres a ells mateixos. Són les tres xarxes del nostre cervell, les xarxes afectives o de compromís, les xarxes cognitives o de reconeixement, i les xarxes executives o de presa de decisions. L'objectiu de l'UDL és que tots els aprenents tinguin compromís amb el seu aprenentatge i motivació intrínseca, amb recursos per a accedir al coneixement, i autodirigits i orientats a objectius.

David Rose és cofundador de CAST, Inc., una organització de recerca i desenvolupament educatiu sense ànim de lucre amb seu a Massachusetts, EUA.

Elise Yerkey, especialista de CAST Implementation a California Collaborative for Inclusi-
ve Literacy, explica els tres conceptes fonamentals del DUA: 

Per entendre com el marc del DUA aborda les necessitats d'un ampli ventall d'alumnes, només cal examinar els conceptes fonamentals sobre els quals es basa:
1) Les barreres estan en el disseny, no en els aprenents
2) La variabilitat és la norma, és contextual i es pot planificar
3) Un resultat del DUA és l'expertesa sobre com s'aprèn.

Aquests conceptes fonamentals es basen en dècades d'investigació en els camps de la neurociència, les ciències de l'aprenentatge i la psicologia cognitiva.

El Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats (2021) va encarregar aquesta infografia a la dissenyadora Aida Ferrer amb  tipografia Dyslexie Font i un disseny en forma de triangle que busca fer entendre com cada vèrtex afecta els altres i com totes tres dimensions esdevenen un tot, un marc de pensament, i no una llista d'on es pot triar allò que més agrada, sinó un disseny exigent que només té sentit enfocat a les seves tres dimensions. L'aprenentatge profund es construeix gràcies a l'activitat de les tres xarxes del nostre cervell: entendre on anem i per què hi anem, conèixer el camí i prendre decisions; això és: conèixer i apropiar-se de l'objectiu d'aprenentatge, conèixer els criteris d'èxit i fer el proper pas. En la infografia, PER QUÈ, QUÈ i COM de l'aprenentatge. 

 

11037847673?profile=RESIZE_584x

Podeu descarregar l'arxiu d'imatge i el PDF aquí: 

Arxiu d'imatge

Arxiu PDF

 

 

 

 

Llegir més...

Infografia Els 7 Principis de l'aprenentatge

Què sabem sobre com aprenem les persones? Com influeixen les motivacions i emocions en l’aprenentatge? Què ens mostra la recerca sobre els beneficis de l’aprenentatge cooperatiu, l’avaluació formativa, l’ús de la tecnologia, l’aprenentatge basat en projectes…   

 

10515816673?profile=RESIZE_710x

L’any 2010 l’OCDE va publicar The Nature of Learning. Using research to inspire Practice (La Naturaleza del aprendizaje. Usando la investigación para inspirar la práctica), una obra coral dirigida per David Istance, Hannah Dumond i Francisco Benavides. Cada capítol aborda un tema cabdal en la creació de contextos d’aprenentatge innovadors, i per això cada capítol està signat per un expert. L’objectiu d’aquesta publicació és acostar la recerca educativa als docents i als responsables de les polítiques educatives d’arreu del món. El món es fa més complex, i les nostres escoles també, però també hi ha més recerca que mai, i cal posar-la a l’abast. 

L’OCDE va publicar també un resum executiu on trobem un primer gràfic que condensa els 7 principis de l’aprenentatge.

Posteriorment l’OCDE va publicar el Manual per a entorns d’aprenentatge innovadors, on els 7 Principis apareixen com les condicions per a la creació d’aquests entorns i on llegim la frase que ha inspirat la infografia que compartim aquí: 

…aquests principis es plantegen com a fonamentals en totes les escoles i tots els plans d’aprenentatge perquè ofereixen els blocs de construcció de disseny, millora i innovació

La força i la rellevància d’aquests no rauen en cadascun, pres aïlladament: no són un menú d’on es pugui triar a voluntat allò que més agradi i ometre la resta. Combinats, formen un esquema exigent, ja que proposem que tots configurin la pràctica i el disseny, tant a les escoles com en plans i sistemes més amplis. Tanmateix, no és realista que una escola o demarcació comenci a aplicar els set principis amb la mateixa prioritat alhora. En canvi, aplicar-ne un o dos –en la implicació i les emocions, posem per cas, o la personalització o la resposta formativa o la interconnexió horitzontal– pot crear el canal per on fer avançar els altres. Les eines presentades en aquest capítol tenen en compte aquesta necessitat de prioritzar. 

La idea dels 7 principis com un tot ens ha portat a imaginar metàfores com l’arc de Sant Martí o els set estels de l’Ossa Menor, les parts i el tot, unitat i varietat. D’aquestes dues idees neix una infografia amb fons fosc, com el firmament, i on cada principi està representat per un color. El lloc central d’aquests cercles concèntrics l’ocupa l’aprenent, i cada principi sembla abraçar, protegir i fer possible la meravella del fet d’aprendre. 

La segona pàgina de la infografia incorpora un resum de cada principi, una traducció basada en el text original i el resum executiu.  

11037805074?profile=RESIZE_710x

El Servei d’Èxit Educatiu i Noves Oportunitats ha encarregat aquesta infografia a la dissenyadora Aida Ferrer, qui ha tingut una cura molt especial a l’hora d’assignar el color a cada principi. Tot i que el significat dels colors és un aspecte altament subjectiu, també és cultural. El color assignat a “l’aprenent, al centre”, el gran cercle generador de tots els altres principis, porta un missatge d’equitat, no només de gènere, imprescindible per a una escola i una societat més justes i amb possibilitats d’èxit per a tots i totes. Perquè l'èxit educatiu és un dret: el dret a l'educació no és altra cosa que el dret a l'èxit educatiu.

La tipografia escollida, Dyslexie Font, ha estat dissenyada per a millorar la facilitat de lectura i comprensió de les persones amb dislèxia. 

La combinació cromàtica ajuda a entendre el dinamisme d'aquests set principis en joc: la flexibilitat, l'adaptació a cada aprenent, les lleis que mantenen les òrbites personals en la societat, en interacció constant amb altres. A la pel·lícula documental Picotazos contra el cristal, de Rafael Molés i Pepe Andreu, sentim unes paraules de Juan Llauder, fundador i primer director de l'escola O Pelouro, de Caldelas de Tui, paraules que subratllem perquè ens inspiren, mentre concentren i alhora projecten aquests set principis. Davant la pregunta "Per què calia una escola com O Pelouro?", Juan Llauder respon tres coses: 

"Para ser.

Para ser con otros.

Para ser con otros en el mundo"

Celebrem la creativitat i encert d'Aida Ferrer i compartim aquesta infografia amb tots vosaltres. Podeu descarregar-la amb el fons blau o amb el fons blanc, en JPEG o en PDF. Per a format pòster es pot imprimir en DIN-A3. 

ARXIU PDF FONS BLAU

ARXIU PDF FONS BLANC

ARXIU JPG PÀGINA 1 FONS BLAU   //  ARXIU JPG PÀGINA 2 FONS BLAU

ARXIU JPG PÀGINA 1 FONS BLANC //  ARXIU JPG PÀGINA 2 FONS BLANC

 10640182494?profile=RESIZE_584x

 

 10640183466?profile=RESIZE_584x

 

 

Compartiu-la també a Twitter! Ens agradarà veure com llueix el vostre pòster! 

#7Principis

#ÈxitEducatiu

 

I també en anglès: 

The 7 principles of Learning (blue) PDF

The 7 principles of Learning (white) PDF

JPG Blue page 1 - JPG Blue page 2

JPG White page 1 - JPG White page 2

 11072984282?profile=RESIZE_400x11072985053?profile=RESIZE_400x  

 

 

 

 

Llegir més...

Creiem que el coneixement s’ha de compartir. Per això fem servir una llicència Creative Commons, llevat que en algun material indiquem el contrari. Us animem a copiar, redistribuir, remesclar o transformar els continguts propis d’aquest web, i només us demanem que difongueu les vostres creacions amb la mateixa llicència oberta i en reconegueu l’autoria i la font.