feedback (1)

La importància de la crítica constructiva

La crítica és una pràctica àmpliament estesa, i molt saludable en els espais i formes adequades on ha de tenir lloc. L’evidència ens diu que els entorns agradables i els reforços positius faciliten el procés d’aprenentatge. Per tant, el feed-back, que sí que acostumem a practicar amb els alumnes, també pot ser una bona pràctica de millora entre companys i companyes de claustre.  Per tal de fer un feed-back que obtingui resultats, una bona crítica constructiva, és important generar un clima de confiança i confort, i assegurar que l’altre està en disposició de rebre-la. Mostrar un interès real i sincer en que el receptor millori és clau per tal que la crítica constructiva sigui eficaç, i és preferible fer-ho en privat que davant d’un grup molt nombrós.

Per assegurar que una crítica és constructiva cal que tant emissor com receptor siguin capaços de respondre tres preguntes:

  1. On es vol arribar
  2. Què estem fent en l’actualitat
  3. Què cal fer diferent.

A partir d’aquí, hi ha normes importants en el procés d’emissió i recepció d’una crítica. Especialment important és centrar-se en els fets ocorreguts, no en el passat ni en les persones, i entendre el context de la crítica: grau d’expertesa de les dues persones, mentalitat de col·laboració i de millora i, sobretot, tenir en compte les reaccions emocionals a la crítica.

Cal concretar al màxim els fets ocorreguts per tal de no perdre’s en crítiques de caràcter general que no donin pistes sobre per on millorar. Fer un bon procés de reflexió i preparació sobre què es vol canviar previ a la crítica facilita que el receptor n’assumeixi el repte.

La Fundació Jaume Bofill ofereix deu recursos pràctics sobre com fer una bona crítica constructiva. En aquest cas, estan referides a relacions professor-aprenent, però en general són extrapolables a relacions entre companys de claustre o professió.

No oblideu, al finalitzar una crítica constructiva, agrair al receptor les ganes de millora i l’atenció per la vostra opinió.  Tant si s’és receptor com emissor de la crítica, és important valorar l’esforç de l’altre, comprendre les seves raons i, encara que no s’hi estigui d’acord, considerar-les.

Podeu trobar un recurs concret sobre crítica constructiva aquí, o anant-hi a partir de la pestanya de recursos d’aquesta xarxa, on també en trobareu molts més sobre altres temes!

Llegir més...

Creiem que el coneixement s’ha de compartir. Per això fem servir una llicència Creative Commons, llevat que en algun material indiquem el contrari. Us animem a copiar, redistribuir, remesclar o transformar els continguts propis d’aquest web, i només us demanem que difongueu les vostres creacions amb la mateixa llicència oberta i en reconegueu l’autoria i la font.