200 docents participen en residències formatives

Durant aquest curs 2018-2019 més de 40 centres i 200 docents realitzaran una residència formativa en un centre educatiu de referència.

Les residències són estades d’una o dues setmanes en un centre de referència pel seu projecte educatiu, amb l’objectiu que el docent resident adquireixi aprenentatges a partir de l’observació i la participació en el centre acollidor i posteriorment pugui fer la transferència d’aquests aprenetatges al claustre del seu centre d’origen. Aquests aprenentatges ajudaran a l’equip impulsor i al conjunt del claustre a consolidar els canvis iniciats en el procés de transformació educativa que s’està impulsant a l’escola.Després del pilot d’estades en residència que es va realitzar el curs passat, amb valoracions molt positives per part dels docents residents, aquest primer trimestre del curs 2018-19 s’ha dut a terme el segon torn de les residències, en el qual els docents residents dels centres de la Mostra han realitzat estades en centres referents de formació i, com a novetat d’aquest curs, els centres referents de formació també han intercanviat estades per tal de continuar millorant i consolidar el seu projecte educatiu.

Normalitzar i generalitzar l’intercanvi d’experiències i l’aprenentatge entre docents i centres és imprescindible per assolir l’arrelament de la cultura de la millora contínua a l’escola així com per al desenvolupament de procés de transformació educativa. Les residències són un model formatiu basat en l’aprenentatge col·laboratiu i el treball en xarxa entre mestres i escoles públiques i concertades que no té precedents al nostre país.

Escola Nova 21 impulsa aquesta modalitat formativa per respondre a la demanda que existeix entre els docents per una formació pràctica i de qualitat en termes de pràctiques educatives avançades. Les residències formatives proporcionen als docents una experiència disruptiva essencial per al canvi de mirada que requereix el canvi educatiu així com un exercici fonamental per incorporar la cultura de millora contínua a la pròpia pràctica educativa i al conjunt del centre.

Aquest model de formació en residència és una experiència d’aprenentatge que pot ser millorada en edicions posteriors i es pot fer extensiva al conjunt del sistema educatiu. L’objectiu és, doncs, assolir un model de formació en residència que respongui a les necessitats formatives de la comunitat docent i que, alhora, pugui esdevenir política pública.

Enviar-me un correu electrònic quan rebi comentaris –

Has de ser membre de Transformació educativa per afegir comentaris!

Join Transformació educativa

Creiem que el coneixement s’ha de compartir. Per això fem servir una llicència Creative Commons, llevat que en algun material indiquem el contrari. Us animem a copiar, redistribuir, remesclar o transformar els continguts propis d’aquest web, i només us demanem que difongueu les vostres creacions amb la mateixa llicència oberta i en reconegueu l’autoria i la font.