Reflexió sobre els entorns d'aprenentatge professional innovadors

 

 Xarxes per al canvi - Sessió9 - octubre 2018

 Són les Xarxes per al canvi un entorn d'aprenentatge professional innovador?

 

 

 

El curs 2018/19 les Xarxes per al canvi creixen en nombre de centres i en nombre de xarxes. Hem acollit 36 centres nous en les diferents xarxes i sumem un total de 239 centres agrupats en 22 xarxes a la ciutat de Barcelona.

A la primera trobada del curs, la Sessió9, hem volgut reflexionar sobre el valor que donem a la nostra xarxa com a entorn d’aprenentatge professional innovador. Hem partit de la traducció i adaptació del document Global Trends in Professional Learning and Performance & Development, elaborat per Innovation Unit per a l’Australian Institut for Teaching and School Leadership, l’AITSL, que lidera l’investigador neozelandés John Hattie, autor del llibre Aprenentatge Visible.

Aquest document és el resultat d’una recerca sobre 50 organitzacions de tot el món que han creat  contextos d’aprenentatge professional innovadors, i ens mostra quins requeriments tenen aquests contextos, què fa que siguin innovadors, què defineix la seva cultura. Presenta 16 característiques o tendències globals en aprenentatge professional.

Els participants de les 22 xarxes les han llegit i discutit amb l’objectiu d’identificar quines d’aquestes 16 característiques es poden veure ja com una fortalesa de les xarxes, i quines identifiquem com a reptes.

Anotem les fortaleses i reptes que hem identificat entre tots, per bé que algunes fortaleses han estat vistes també com a reptes, perquè “el repte seria mantenir-les”, ens heu dit.  

FORTALESES

El nostre context de xarxa és…

 COL·LABORATIU: Els participants ens unim a grups d’iguals derivats de la pràctica

 INDIVIDUAL: Els participants prenem part activa des de la nostra experiència, el nostre coneixement i els nostre valors

 CARA A CARA: Els participants ens reunim junts en el mateix espai físic, entre nosaltres i/o amb el facilitador

 OFERT: Els participants veiem l’aprenentatge professional com una oportunitat i un benefici

 SITUAT: Els participants compartim el propòsit de la xarxa com a context de desenvolupament professional

 INTENSIU: Els participants prenem part en la totalitat de la sessió i en un entorn allunyat de les nostres obligacions diàries

 SOSTINGUT: La nostra participació és continuada i es porta a terme durant un període de temps prolongat

 FORMAL: Per part dels participants hi ha un compromís amb les bases i objectius establerts i unes expectatives de   transformació, millora i actualització dels projectes educatius de centre alineats amb l’horitzó compartit

 INFORMAL: Les nostres expectatives són dinàmiques, perquè les interaccions horitzontals en xarxa i entre iguals són un motor   de creixement personal que contribueix a reformular-les

 SEGUR: Els participants trobem en la xarxa un entorn de confiança que acompanya en la incertesa i la presa de decisions,       promou el pensament crític, la posada en marxa de noves idees i l’aprenentatge a partir dels errors, i assegura una actitud de   respecte i confidencialitat

 

REPTES

 REMOT: Els participants també ens involucrem en línia i/o en format mòbil

 NECESSARI: Esperem de tots nosaltres que aportem feedback de les iniciatives que impulsem en els nostres centres i que   prenem part en alguna forma d’aprenentatge professional i desenvolupament de la nostra pràctica

 OFERT: Els participants veiem l’aprenentatge professional com una oportunitat i un benefici

 AUTOREGULAT: Els participants decidim l’enfocament i el ritme del nostre propi progrés i en recollim evidències del nostre   aprenentatge professional i n’avaluem el progrés

 FACILITAT: Els participants som recolzats pel grup, pel facilitador i pel propi context en relació al nostre propòsit, acordem   l’enfocament i el ritme i monitoritzem i valorem el progrés i els resultats

 PERSONALITZAT: Els participants valorem que el nostre desenvolupament professional es centri en les nostres necessitats   individuals

 INTENSIU: Els participants prenem part en la totalitat de la sessió i en un entorn allunyat de les nostres obligacions diàries

 SOSTINGUT: La nostra participació és continuada i es porta a terme durant un període de temps prolongat

 FORMAL: Per part dels participants hi ha un compromís amb les bases i objectius establerts i unes expectatives de   transformació, millora i actualització dels projectes educatius de centre alineats amb l’horitzó compartit

 INFORMAL: Les nostres expectatives són dinàmiques, perquè les interaccions horitzontals en xarxa i entre iguals són un motor   de creixement personal que contribueix a reformular-les

 RECONEGUT: La cultura del grup reconeix i valora l’oportunitat de desenvolupament professional que es dona en un context de   xarxa presencial i virtual. La institució educativa reconeixerà aquesta dedicació com a dedicació al desenvolupament professional   docent

 

Compartim la suma dels resultats de totes les xarxes en aquest quadre resum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fins a quin punt identifiquem aquestes característiques en els nostres centres? Us animem a compartir les reflexions dels vostres equips impulsors o claustres en relació a les característiques dels entorns d'aprenentatge professional innovadors. 

Has de ser membre de Transformació educativa per afegir comentaris!

Join Transformació educativa

Creiem que el coneixement s’ha de compartir. Per això fem servir una llicència Creative Commons, llevat que en algun material indiquem el contrari. Us animem a copiar, redistribuir, remesclar o transformar els continguts propis d’aquest web, i només us demanem que difongueu les vostres creacions amb la mateixa llicència oberta i en reconegueu l’autoria i la font.