diferenciació (1)

3672243123?profile=RESIZE_710x

Human-scale at a scale és un informe que explora com escalar enfocaments centrats en l’aprenent, no només en el context de mecanismes i procediments estructurals, sinó des de la perspectiva de sembrar, difondre i cultivar noves cultures educatives.

A la pàgina 7 del document hi ha reproduïda una taula de Barbara Bray i Kathleen McClaskey (Alberta Education, Canadà) amb els principals trets del que entenem per “personalització”, “diferenciació” i “individualització”. Sovint aquests termes es poden confondre, malgrat tinguin implicacions diferents sobre l’ensenyament i l’aprenentatge. Les autores posen l’èmfasi en la personalització en els models d’aprenentatge centrat en l’aprenent.

Aquesta és la taula traduïda al català

3672244881?profile=RESIZE_710xD’aquesta taula hem fet també la següent infografia per tal de poder copsar el significat dels tres termes d'una manera més esquematitzada i visual.

3751224660?profile=RESIZE_710x

La podeu descarregar en format .png o .pdf.

Llegir més...

Creiem que el coneixement s’ha de compartir. Per això fem servir una llicència Creative Commons, llevat que en algun material indiquem el contrari. Us animem a copiar, redistribuir, remesclar o transformar els continguts propis d’aquest web, i només us demanem que difongueu les vostres creacions amb la mateixa llicència oberta i en reconegueu l’autoria i la font.